Gårdsferie

Gårdsferie er for mange en uoppfylt drøm, og man blir lett usikker
på hva man kan forvente seg. Noen er redd for at de blir satt i
arbeid hele dagen, mens andre kan være i tvil om de får noe å
gjøre. På Bakkan Gård bestemmer du selv gårdsferien din, og
siden ønskene kan være varierte legger vi alt til rette så det skal
passe for deg og din familie. Ta kontakt for å fortelle hva du ønsker
ut av din ferie.

På gården er det kyr, kalver, minigriser, høner og haner, kyllinger,
hest, marsvin, kaniner og katter.

Hos oss får du være med på å mate dyrene, og holde og klappe de.

Å vite hvor melk og egg egentlig kommer fra er for en voksen
en selvfølgelig sak, men for barn er svaret som oftest butikken.
En gårdsferie gir barn en unik opplevelse og blir ofte et minne for livet.