Velkommen til Bakkan Gård

De gode lakse-elvene har gjort Åfjord til et populært turiststed. Bakkan Gård kan tilby hytteutleie og campingplass, samt fiskekort og en rekke aktiviteter. Gården eies av Steinar By, som har stilt sin gård til disposisjon for turister i en årrekke.

Bakkan Gård ligger i Stordalen, Åfjord, et område som blir mer og mer populært hos både laksefiskere og naturelskere. Besøkende som kommer til Bakkan Gård får være med og stelle dyrene på gården, og på egen hånd bli kjent med dyrene som står ute på tilrettelagt område.

Gården befinner seg i idylliske Stordalen i Åfjord Kommune, Fosen-halvøya, Sør-Trøndelag og er blitt drevet siden 1980, og Steinar By ønsker besøkende velkommen.
Stordalen ligger 11 km fra sentrum i Åfjord Kommune og like ved den kjente lakse-elva Stordalselva.

Bakkan Gård er en del av Inn på Tunet, og bruker gården som ressurs for opplærings-, helse- og sosialsektor.

Vi har i dag Gårds og Naturbarnehage tre dager i uka, dette har vi i samarbeid med By Skole og Barnehage.